Menu

Polityka Prywatności serwisu www.mastertravel.pl

Art.1: INFORMACJE WSTĘPNE

Pkt. 1.1

Prywatność użytkowników serwisu www.mastertravel.pl jest dla nas rzeczą bardzo ważną. W niniejszej Polityce Prywatności wyjaśniamy zasady przetwarzania danych osobowych naszych użytkowników oraz sposób ich ochrony.

Pkt. 1.2

Zgoda na wykorzystywanie plików cookie, zgodnie z warunkami niniejszej Polityki, podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej, pozwala nam używać plików cookie za każdym razem, gdy odwiedzasz naszš stronę. Więcej patrz punkt 7: Pliki cookies.

Art.2: Administrator danych osobowych

Pkt. 2.1

Administratorem danych osobowych jest firma Master Travel Artur Wierzbicki z siedzibą w Niestkowo 37, 76-270 Ustka, o numerach: NIP 8391279328 i REGON 220929731

Pkt. 2.2

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@mastertravel.pl

Art.3: Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Pkt. 3.1

Wszystkie nasze formularze zapytań czy zamówień, w poszczególnych kategoriach produktów, zawierają ściśle dopasowane dane, które wymagamy od użytkownika i są niezbędne, aby zrealizować daną usługę lub przygotować odpowiednią ofertę. Dane te przetwarzamy zgodnie z prawem wg. Art. 6 ust. 1 b) RODO. Nie jest wymagana zgoda użytkownika.

Pkt. 3.2

Serwis zbiera również wszystkie inne, podane dobrowolnie przez użytkownika dane, na przykład w ogólnym formularzu kontaktowym. Wymagana jest zgoda użytkownika na przetwarzanie podanych danych osobowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w serwisie. Art. 6 ust. 1 a) RODO

Pkt. 3.3

W przypadku zawarcia umowy między użytkownikiem a serwisem www.mastertravel.pl, niezbędne dane użytkownika, zostaną przekazane do zewnętrznej firmy, będącej bezpośrednim wykonawcą usługi, w celu jej realizacji.

Pkt. 3.4

W razie podania przez użytkownika systemu mastertravel.pl danych osobowych osób trzecich, w celu dokonania rezerwacji także w ich imieniu i/lub na ich rzecz, użytkownik jest zobowiązany i uprawniony do poinformowania tych osób w imieniu Master Travel Artur Wierzbicki o fakcie przekazania tych danych i ich przetwarzaniu przez serwis mastertravel.pl, oraz danych kontaktowych Administratora Danych Osobowych w celu dostępu do tych danych lub ich usunięciu, zgodnie z przysługującym im prawem.

Pkt. 3.5

Wszystkie dane zebrane w serwisie mastertravel.pl traktowane są jako poufne i nie są ujawniane osobom nieuprawnionym (patrz również punkt 3.3). Zebrane dane nie są również sprzedawane.

Pkt. 3.6

W serwisie mastertravel.pl znajdują się również linki, do zewnętrznych systemów rezerwacyjnych. Takie systemy działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis mastertravel.pl. Systemy te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Pkt. 3.7

Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Art.4: Okres przechowywania danych

Pkt. 4.1

Dane przechowywane są minimum 2 lata, w celu możliwości sprawdzenia historii korespondencji oraz historii zamówień.

Pkt. 4.2

Dokumentacja księgowa przechowywana jest przez okres przewidziany prawem.

Art.5: Prawa użytkownika

Pkt. 5.1

Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do:
  • dostępu do swoich danych osobowych, przechowywanych w serwisie mastertravel.pl,
  • usunięcia tych danych. Niemniej część danych dotyczących wcześniejszych transakcji może być w dalszym ciągu przechowywana przez Administratora Danych Osobowych dla celów ewidencji księgowej, zgodnie z przepisami prawa.
  • korygowania tych danych,
  • przenoszenia tych danych,
  • zaprzestania przetwarzania tych danych lub jego ograniczenia,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pkt. 5.2

Informację w tej sprawie użytkownik wysyła do Administratora Danych osobowych na adres mailowy: biuro@mastertravel.pl

Art.6: Bezpieczeństwo

Pkt. 6.1

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) oraz kontrola dostępu.

Art.7: Pliki Cookies

Pkt. 7.1

Nasz serwis www.mastertravel.pl używa plików cookies. Są to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Pkt. 7.2

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Pkt. 7.3

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Pkt. 7.4

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w używanej przeglądarce internetowej.

Art.8: Postanowienia końcowe

Pkt. 8.1

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce Ochrony Prywatności serwisu mastertravel.pl, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.