Menu

ISIC-AZS - legitymacja czonkowska Akademickiego Zwizku Sportowego

Kto moe otrzyma kart ISIC-AZS?
Kady czonek AZS, ktry jest studentem lub uczniem i ma wicej ni 12 lat.

Przystpujc do AZS otrzymujesz jako potwierdzenie czonkostwa legitymacj ISIC-AZS. Dziki temu masz moliwo korzystania ze wszystkich przywilejw wynikajcych z posiadania karty ISIC (dostp do kilkudziesiciu tysicy zniek na caym wiecie, potwierdzenie statusu studenta) oraz korzyci przeznaczonych wycznie dla czonkw AZS.

Majc ISIC-AZS otrzymujesz 10% zniki na usugi:

  • w orodku AZS w Wilkasach
  • w orodku AZS w Gdasku-Grkach Zachodnich
  • w orodku AZS w Zielecu

Znika ma charakter indywidualny i dotyczy wycznie posiadacza wanej legitymacji ISIC-AZS. Obejmuje usugi orodkw, w okresie nie duszym ni 14 dni, w zakresie noclegw i wynajmu sprztu sportowego.

Ubezpieczenie:

  • kada osoba posiadajca legitymacj czonkowsk ISIC-AZS jest ubezpieczona w zakresie nastpstw nieszczliwych wypadkw na caym wiecie na kwot 5 500 z.
  • ubezpieczenie zapewnia FinLife Towarzystwo Ubezpiecze na ycie S.A.

Legitymacja ISIC-AZS jest wana do 12 miesicy od momentu wystawienia (legitymacje wane s edycjami padziernik - wrzesie [np. 01/10/2007 - 30/09/2008]

DODATKOWY PAKIET UBEZPIECZENIOWY dla czonkw AZS - od 28 z!

Kady czonek AZS na podstawie wanej legitymacji ISIC-AZS moe wykupi specjalny pakiet ubezpieczeniowy obejmujcy:

  • koszty leczenia (250 000 z) zagranic (z wyczeniem USA, Kanady, Australii i Japonii).
  • nastpstwa nieszczliwych wypadkw (25 000 z) w Polsce i zagranic.

Jeli chcesz mie ubezpieczenie take na terenie USA, Kanady, Australii i Japonii moesz je dokupi razem z powyszym pakietem - dopata w wysokoci 70 z do ceny pakietu.

Za dopat 25 z do ceny pakietu bdziesz mie take ubezpieczenie podczas uprawiania sportw ekstremalnych oraz od odpowiedzialnoci cywilnej w yciu prywatnym.

Dodatkowy pakiet ubezpieczeniowy dla czonkw AZS gwarantuje Compensa.

  • Oglne warunki ubezpieczenia - nastpstw nieszczliwych wypadkw
  • Oglne warunki ubezpieczenia - ubezpieczenie podrne

Uwaga!
Wykupujc pakiet ubezpieczeniowy wykupujesz drugie ubezpieczenie w zakresie nastpstw nieszczliwych wypadkw.