Menu

ISIC-PTSM - legitymacja ISIC i PTSM w jednym dokumencie

ISIC-PTSM to legitymacja partnerska przygotowana wsplnie z Polskim Towarzystwem Schronisk Modzieowych. Korzystasz ze zniek czc korzyci z posiadania legitymacji studenckiej ISIC i legitymacji Polskiego Towarzystwa Schronisk Modzieowych.

Z ISIC-PTSM otrzymujesz rabaty w kilkudziesiciu tysicach miejsc na caym wiecie. Kilka tysicy punktw honoruje ISIC w Polsce, udzielajc jej posiadaczom rabatw do 50%. Dziki ISIC-PTSM oszczdzasz na transporcie, pacc za miejsce w hotelu, w restauracjach, pubach, orodkach kultury, a take sklepach i punktach usugowych.

W wielu krajach posiadacze ISIC-PTSM otrzymuj zniki na towary lub usugi, ktre nie zostay objte oficjaln umow, poniewa wiele instytucji traktuje legitymacj ISIC-PTSM jak lokaln legitymacj studenck.

ISIC-PTSM to take ubezpieczenie kosztw leczenia - 250 000 z w czasie kadej podry zagranicznej oraz nastpstw nieszczliwych wypadkw - 25 000 z w Polsce i poza granicami naszego kraju. Ubezpieczenie od 1 wrzenia 2006 roku gwarantuje Compensa S.A. Ubezpieczenie nie obowizuje na terenie USA, Kanady, Australii i Japonii.

Za dodatkow opat mona naby ubezpieczenie w zakresie:

  • wyczynowego uprawiania sportu i odpowiedzialnoci cywilnej w yciu prywatnym,
  • ubezpieczenia na terenie USA, Kanady, Australii i Japonii.

ISIC-PTSM przysuguje studentom studiw stacjonarnych i podyplomowych uczelni pastwowych i prywatnych bez ograniczenia wieku. Wystawiana jest take uczniom szk rednich i gimnazjw powyej 12 roku ycia.

ISIC-PTSM powiadcza przynaleno do Polskiego Towarzystwa Schronisk Modzieowych - 25% tasze noclewgi w 78 krajach (Hosteling International).

ISIC objty patronatem UNESCO, zosta wprowadzony w 1968 r. w celu stworzenia jednolitego dokumentu identyfikacyjnego dla uczniw i studentw na caym wiecie. Co roku korzysta z niego okoo 5 milionw osb z ponad 100 krajw na caym wiecie. Wiele instytucji akademickich zaadoptowao ISIC jako legitymacj studenck swojej uczelni.

ISIC-HELP LINE - bezpatna linia telefoniczna w przypadku koniecznoci udzielenia pomocy organizacyjnej lub prawnej.

ISIConnect serwis - midzynarodowa karta telefoniczna zawarta w Twoim ITIC.

Legitymacja ISIC-PTSM jest wana 12 miesicy od momentu wystawienia.