Menu

Polisa SPORT

Polisa SPORT w Karcie Euro<26 to dodatkowa moliwo wyczynowego uprawiania sportu i sportw ekstremalnych - przez cay rok.

  • bez ryzyka trenujesz w klubach sportowych
  • jedzisz na obozy sportowe, startujesz w zawodach
  • wiczysz w sekcjach sportowych w szkole i na uczelni
  • uprawiasz sporty ekstremalne (np. windsurfing, skoki spadochronowe czy wspinaczka)

Polisa SPORT - dla eXtremalnie aktywnych

Koszty Leczenia za granic (KL) do 60.000 Euro
Polisa SPORT zapewnia pokrycie poniesionych za granic kosztw leczenia. W przypadku gdy za granic nagle zachorujesz, albo przydarzy Ci si wypadek, nie martwisz si wysokimi rachunkami za leczenie - nawet gdy konieczno leczenia wynika z urazw, jakich doznae uprawiajc sport wyczynowo, lub uprawiajc tzw. sporty ekstremalne. Ubezpieczyciel sam zapaci za opiek lekarsk i leki, albo zwrci Ci poniesione wydatki. KL dziaa wszdzie poza granicami Polski z wyjtkiem USA i Kanady.

Nastpstwa Nieszczliwych Wypadkw (NNW) do 20.000 z
Polisa SPORT zapewnia take odszkodowanie z tytuu nastpstw nieszczliwych wypadkw. Jeeli w wyniku wypadku doznasz np. zamania rki, to przysuguje Ci z tego tytuu odszkodowanie - take wtedy, gdy urazu doznae uprawiajc sport wyczynowo lub uprawiajc tzw. sporty ekstremalne. Wykaz urazw objtych odszkodowaniem sprawdzisz w szczegowych warunkach polisy. NNW w polisie SPORT dziaa na caym wiecie, wyjtkiem s USA i Kanada.

Ubezpieczenie odpowiedzialnoci Cywilnej (OC) do 50.000 Euro
Z polis SPORT jeste ubezpieczony od odpowiedzialnoci za nieumylne wyrzdzenie szkody osobom trzecim. Oznacza to, e jeli kto zada od Ciebie odszkodowania np. za nieumylne zniszczenie jego wasnoci, to polisa pokryje tego typu koszty do 50.000 Euro. OC w polisie SPORT dziaa wszdzie poza granicami Polski z wyczeniem USA i Kanady.

Sport i turystyka w Polsce i za granic
Polisa SPORT chroni Ci nawet gdy uprawiasz wyczynowo sport (np. w ramach sekcji sportowej, klubu sportowego) i gdy uprawiasz tzw. sporty ekstremalne (np. windsurfing, skoki spadochronowe) - zarwno w Polsce jak i za granic.

Ubezpieczenie w szkole i na uczelni
Polisa SPORT z powodzeniem sprawdza si jako ubezpieczenie dla uczniw i studentw na czas nauki. Majc j nie musisz dodatkowo paci za ubezpieczenie w sekretariacie szkolnym lub dziekanacie Twojej uczelni a dodatkowo moesz swobodnie trenowa w szkolnych lub uczelnianych sekcjach sportowych i startowa w zawodach.

Praca i nauka za granic
Z Polis SPORT moesz swobodnie podejmowa prac za granic, jeeli tylko jest legalna. To samo dotyczy nauki w szkoach i na uczelniach zagranicznych, programw "Work&Travel", nauki w szkoach jzykowych, stay naukowych, wymian studenckich i uczniowskich.