Menu

Ważne informacje dla podróżujących Eurotunelem

Oczekując na przejazd Eurotunelem

 • Kartę pokładową otrzymuje się podczas odprawy biletowej.
 • Oczekując na przejazd pasażerowie mogą przebywać w budynkach strefy pasażerskiej lub własnym samochodzie.
 • Ruch samochodowy oddzielony jest od autokarowego, dla którego przygotowany jest oddzielny pas do odprawy celnej.
 • Dużą uwagę zwraca się podczas kontroli bagażu, kiedy to podczas tej kontroli właściciel musi być obecny aby go otworzyć. W przypadku braku właściciela służby celne mają prawo zawrócić pojazd.
 • Ruch podczas załadunku pojazdów kierowany jest przez pracowników Eurotunelu. Wyznaczają oni do którego wagonu wjedzie nasz pojazd, jak też ustawiają go wewnątrz samego wagonu.

Wszystkie pojazdy podczas jazdy muszą mieć zaciągnięte ręczne hamulce i otwarte szyby.

Czy przejazd Eurotunelem jest bezpieczny

 • W tunelu znajduje się blisko 500 czujników rejestrujących na bieżąco panujące warunki.
 • Centra kontroli mają bezpośrednie połączenie ze wszystkimi urządzeniami bezpieczeństwa, pociągami czy kierującym.
 • Pod tunelami znajdują się automatyczne czujniki pożarowe.
 • W tunelu zabronione jest transportowanie wszystkich szybko palących się produktów jak również pojemników z gazem czy niebezpiecznych chemikalii.
 • Do walki ogniem w tunelach zaprojektowano specjalne urządzenia pianowe a przy przejściach poprzecznych umieszczono hydranty. Wszystkie nadające się do ruchu materiały wyposażone są w materiały ognioodporne.
 • Cały system wentylacyjny zabezpiecza wystarczającą ilość powietrza w tunelu. W przypadku zagrożenia może zostać uruchomiony dodatkowy system dostarczający świeże powietrze do tunelu. System gwarantuje stała temperaturę w środku tunelu.
 • Eurotunel posiada własne awaryjne zasilanie, dlatego w przypadku awarii w tunelu nie zapanuje ciemność.
 • Poprzeczne połączenia umożliwiają szybki dostęp do urządzeń bezpieczeństwa i ewakuację pasażerów.
 • Każdy pociąg wyposażony jest w dwie lokomotywy w przypadku awarii jednej z nich.
 • Dzięki temu że projekt opracowano jako dwu-tunelowy nie ma możliwość zderzenia się pociągów.
 • Personel przechodzi regularne ćwiczenia na urządzeniach symulacyjnych, sprawdzając różne warianty zagrożeń.

Ze względów bezpieczeństwa Eurotunnel nie przewozi samochodów z instalacja gazowa LPG!